Inbraakgolf vergt krachtdadige aanpak

diefstalZeventien, zoveel inbraken vonden er in Sint-Niklaas plaats op amper een week tijd*. Voor Jong Vld Sint-Niklaas zijn dat er zeventien teveel. We vragen dringend een krachtdadige aanpak en een stappenplan om deze inbraakgolf een halt toe te roepen.

Zowel in het stadscentrum als de deelgemeenten gingen dieven de afgelopen weken naarstig aan de slag. Tijdens de donkere maanden ligt het aantal inbraken steeds hoger maar de proporties die het de afgelopen weken aanneemt, zijn zorgwekkend. In de tijdsspanne van één week werden er maar liefst zeventien inbraken en zes pogingen tot inbraak vastgesteld door de lokale politie.

Register to read more...

Eigenaar verzegelt verloederd pand

eigenaarverzegeltpandEigenaar Philip Verplancke start weldra met de opruiming van het stort in de garage van het pand in de Kalkstraat in Sint-Niklaas. De lange leegstand en vooral de geweldige verloedering en vuilophoping zijn een doorn in het oog van de buurt. De verloedering van een aantal huizen in de Kalkstraat is geen nieuw feit. Sommige panden staan al langer leeg waardoor hun toestand er steeds op achteruitgaat. Voor de bewoners is de maat vol. Recent maakten ze daarover nog openlijk hun beklag dat ter ore kwam van Karel Noppe (foto), voorzitter van Jong Open Vld Sint-Niklaas.

"De grote hoeveelheid afval in het pand trekt het ongedierte en duiven aan", weet Noppe. "Daardoor ligt alle afval ook onder een dikke laag uitwerpselen en veren. De situatie in het pand is onhygiënisch, ongezond en een gevaar voor de volksgezondheid. In zo'n gevallen kan de burgemeester maatregelen nemen." De buurtbewoners, waaronder enkele zelfstandigen reageren liefst niet, maar geven wel toe dat de ratten op straat lopen.

Abnormaal
Secretaris Filip Brokken van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) erkent dat de burgemeester kan optreden. "Het ongedierte in het leegstaande pand veroorzaakt hinder", weet Brokken. "De eigenaar is daar verantwoordelijk voor. Contacten met hem leidden nog niet tot de gewenste resultaten. Momenteel wordt onderzocht of de volksgezondheid in het gedrang komt en of de burgemeester moet overgaan tot ambtshalve maatregelen. De toestand verslechtert werd, omdat er in het verleden geen gevolg gegeven is aan vragen. De omwonenden zouden sneller resultaat bereikt hebben door de vrederechter te stappen omwille van abnormale burenhinder."

Container
Gevraagd naar zijn plannen gaf eigenaar Philip Verplancke toe dat hij omtrent de problemen een brief van het stadsbestuur kreeg. "Een dezer dagen laat in een container aanrukken en zal het pand leeggehaald worden", antwoordt Verplancke. "Ik begrijp dat de buurtbewoners zich serieuze zorgen beginnen te maken. Er zal zeker schot in de zaak komen. Het huis zal met een kraan leeggehaald worden en dat laat ik ook meteen de poort verzegelen. Alle gaten zullen worden afgesloten zodat de duiven niet meer binnen kunnen. Als ik het zo niet doe, zal het toch een miserie blijven. Als alles afgesloten is, kan niemand nog het pand betreden."

(YV in GVA van 08-05-2013 - lees hier het artikel na)

Jong VLD voert mee actie tegen homofoob geweld

actietegenhomofoobgeweldOp zondag 12 mei trokken holebivereniging Tiszo en Cavaria de straat op tegen homofoob geweld. Door het uitreiken van kleurrijke orchideeën wilden ze de aandacht vestigen op het probleem en duidelijk maken dat homofoob geweld niet getolereerd mag worden. Jong VLD Sint-Niklaas steunt deze boodschap en ging dan ook mee op pad.

Vorige week nog werd een koppel uit Nieuwkerken het slachtoffer van homofoob geweld. De toegangspoort van hun woning werd met haatslogans beklad en een rij pas aangeplante bomen werden vernield. Een triestige actie die nog maar eens de onverdraagzaamheid van bepaalde individuen tegenover holebi's aantoont. 

"Liefde is liefde en staat los van geslacht", is de boodschap van Tiszo. Jong VLD gaat volmondig akkoord: we moeten met z'n allen blijven vechten tegen vooroordelen over holebi's. Bovendien moet psychisch of fysisch geweld niet enkel afgekeurd worden maar ook kordaat aangepakt. We hopen ook dat slachtoffers van zo'n zinloos geweld, ook al is dit niet altijd eenvoudig, toch klacht indienen. De ware omvang van het probleem is tot op heden immers niet gekend.

Jong VLD'ers Karel en Hans trokken zondagochtend met plezier mee de straat op met de vrijwilligers van Tiszo om deze boodschap kenbaar te maken aan het grote publiek. Een verdraagzame stad waar iedereen zichzelf kan en mag zijn, staat bovenaan onze prioriteitenlijst, besluit Karel Noppe.

Nieuwbouw jeugdhuis Troelant van start gegaan

troelantOnder een stralende zon werd op zondag 7 april de symbolische eerste steen van het nieuwe ontmoetingscentrum Troelant gelegd in Sinaai. Wanneer binnen een goed jaar de bouw voltooid is, zal het jeugdhuis eindelijk een nieuwe stek hebben. Toch blijven nog een aantal belangrijke vragen onbeantwoord.  

Eindelijk een nieuwbouw

Jaren voorbereiding van het jeugdhuis, de jeugddienst en de dorpsraad gingen aan deze eerste steen vooraf. De nieuwbouw die 1,4 miljoen euro kost, zal plaats bieden aan het jeugdhuis Troelant, speelpleinwerking Spenoazi en kan ook door andere verenigingen uit Sinaai gebruikt en gehuurd worden. De plannen voorzien in een ruime instuif voor het jeugdhuis met terras, een grote (fuif)zaal, een bureau en vergaderruimte én een opslagruimte voor speelpleinwerking Spenoazi.

Het werd hoog tijd dat het jeugdhuis en speelpleinwerking een nieuwe thuis kregen. De accommodatie in het Wijnveld is immers compleet afgeleefd. De nieuwe ligging van het jeugdhuis op de sportpleinen zorgt er ook voor dat fuiven of evenementen voor minder overlast zullen zorgen bij omwonenden. Door de samenwerking met een private sponsor zal het ontmoetingscentrum bovendien kunnen beschikken over een modern toegangsysteem met badges, iets wat de controle over het komen en gaan enorm vergemakkelijkt.

Maar...

Allemaal goed nieuws, maar toch blijven er nog een aantal belangrijke vragen onbeantwoord.

Judoclub Troelant zal niet mee verhuizen naar de nieuwbouw. De bloeiende club trok al verschillende keren aan de alarmbel maar steeds bleef het bij loze beloftes van het stadsbestuur. Volgens het laatste nieuws zou de judoclub dan toch een eigen stek krijgen op de site Ter Beke. Er wordt gedacht aan het plaatsen van containers naast de sporthal. De tijd begint ondertussen echt wel te dringen, zegt Karel Noppe, ik wil het stadsbestuur dan ook oproepen om de benodige middelen voor de containers nog dit jaar te voorzien.

Daarnaast laat de realisatie van het RUP Ter Beke – dat de bouw van het ontmoetingscentrum op de speelweide van Chiro Wij compenseert met de aanleg van een speelbos – op zich wachten. De jeugdbeweging maakt zich terecht zorgen. Jong VLD blijft resoluut pleiten voor de aanleg van dit speelbos. Zowel de Chiro, KLJ als speelpleinwerking zullen er immers gretig gebruik van maken. Bovendien creëert men zo een extra groene long in het hartje van Sinaai.

Tot slot stelt de lokale gemeenschap zich ook vragen bij de verkeersafwikkeling op de hele site. Niet alleen is het aantal parkeerplaatsen beperkt maar ook de toegang tot de site verloopt via één toegangsweg. Kortom, chaos gegarandeerd bij drukke momenten…

Subcategories